Sněm EF v roce 2021 zrušen

Z rozhodnutí předsednictva EF ze dne 8. 10. 2021 je konání sněmu v roce 2021 zrušeno.
Důvodem je horšící se epidemiologická situace s covid-19.


Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy bude zahájen 9. 4. 2022.
Nová učebnice pro střední školy.
…z rozhodnutí předsednictva EF.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2020 byla schválena a je...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky