Etická výchova a její cesta k žákům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií

Zkrácený název: Etická výchova a učebnice


Zkratka a číslo projektu: EVU – CZ.1.07/1.1.00/26.0114
Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prioritní osa: 7.1.
Oblast podpory: 7.1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání
Typ projektu: IP – ostatní
Příjemce: Národní institut pro další vzdělávání (NIDV / zařízení pro další vzdělávání ped. pracovníků)
Partner: Etické fórum České republiky, o. s. (partner s finančním příspěvkem)
Doba realizace: 3 roky, 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014
Workshopy: v březnu a dubnu 2014 zdarma


Videovizitka 2 min v ČT

Projekt Etická výchova a učebnice
>>> Youtube

Anotace

Hlavním cílem projektu je podpora zavádění doplňujícího vzdělávacího oboru „Etická výchova“ (EtV) do základních škol a víceletých gymnázií.

Projekt usnadní pedagogům výuku a vytvoří souhrnný materiál pro činnostní učení Etické výchovy v ČR. Podpoří zájem škol zařadit tento obor do ŠVP. Oživí školu o zážitkovou a reflexivní výchovu a podpoří moderní metody výuky.


V rámci projektu vznikne:
  • nová sada učebnic, metodik a pracovních listů pro čtyři věkové skupiny
  • audiovizuální pomůcka ilustrující témata EtV v moderním příběhovém zpracování, která bude provázána se sadou učebnic, metodik a pracovních listů
  • komplexní učební osnovy pro předmět EtV podle platného RVP
  • podpůrný metodický oborový portál www.etickavychova.cz
  • zpětná vazba v průběhu tvorby vyučovacích materiálů a ověření jejich kvality pilotně s 80 třídami žáků ve všech krajích ČR
  • ve všech krajích ČR doprovodné odborné metodické vedení pedagogů, kteří projeví o etickou výchovu zájem

Bližší informace o projektu na webu příjemce dotace: www.nidv.czVýstupy projektu

Tisková zpráva z tiskové besedy 26. 6. 2014.

Realizační tým – kontakty:


Ing. David Bartůšek, hlavní manažer projektu
GSM: +420 777 526 570
e-mail: nidv cz
adresa: NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, 603 00 Brno

PaedDr. Jarmila Blažková, manažerka KA 2, 5
tel.: +420 543 541 209
GSM: +420 775 755 029, +420 777 520 863
e-mail: nidv cz adresa: NIDV, krajské pracoviště Brno, Křížová 22, 603 00 Brno

Ing. Jiří Prošek, finanční manažer projektu
tel.: +420 222 122 112
e-mail: nidv cz
adresa: NIDV, centrální pracoviště, Jeruzalémská 957/12, 110 00 Praha 1

Ing. Lucie Janečková, manažerka KA 1, 3, 4
gsm: +420 736 504 334
e-mail: kam cz
adresa: Etické fórum ČR, o.s. (kancelář KAM, o.s.: Emila Pajurka 142, Frýdlant nad Ostravicí)

Ing. Kateřina Mravčíková, ekonom finančního partnera projektu
tel.: +420 224 910 008
gsm: +420 607 200 243
e-mail: etickeforumcr cz
adresa: Etické fórum ČR, o. s., U Topíren 2/860, 170 00 Praha 7


OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy bude zahájen 9. 4. 2022.
Nová učebnice pro střední školy.
…z rozhodnutí předsednictva EF.
Výroční zpráva Etického fóra ČR za rok 2020 byla schválena a je...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky