Projekty ESF

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany

Individuální projekt ostatní

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti občanů ČR, kteří již mají zkušenosti s trhem práce, zvyšování a rozšiřování jejich kvalifikace a adaptability tak, aby nepřestali být atraktivní pro trh práce. Zaměřujeme se na finanční gramotnost a rozvoj sociálních kompetencí, vedení ke správným zásadám občanského soužití, podporu osobnostního růstu, ekonomického chování příjemců.

číst celý článek

Etická výchova a její cesta k žákům základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, realizuje se v letech 2012–2014

Individuální projekt ostatní

Hlavním cílem projektu je podpora zavádění doplňujícího vzdělávacího oboru „Etická výchova“ (EtV) do základních škol a víceletých gymnázií.

číst celý článek

Rubikon

Škola hrou v 21. století, realizovaný v letech 2008–2010

V rámci projektu vznikl nový výukový software – počítačová hra Rubikon.

číst celý článek

Etická výchova k charakteru a prosociálnosti

Realizovaný v letech 2005–2007

Projekt financovaný z prostředků státnho rozpočtu v rámci rozvoje lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu

číst celý článek

Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy Moravské Budějovice, zahájení...
250hod. kurz Etické výchovy Ostrava, zahájení květen 2020
Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2020.
konaného dne 4. 10. 2019.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky