Ediční a publikační činnost


Metodické příručky vydané Etickým fórem ČR

lze objednat:

poštou na adrese: Etické fórum ČR, o. s., U Topíren 2/860 20, Praha 7, 170 00

elektronicky: info[at]etickeforumcr[dot]cz

Účtujeme: cenu publikace + poštovné a balné

Doba vyřízení objednávky: 2–3 týdny


Brožura „Etická výchova pro základní a střední školy“

stáhněte si ji ZDE

Obsahuje: Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů. Dále informace o projektu Etická výchova: východiska, podstata, výchovný styl, metody, doporučený průběh hodiny, EtV a školní vzdělávací program, vzdělávací obsah pro 1. a 2. stupeň ZŠ a pro SŠ, formy a podmínky realizace EtV, využití v dalších vzdělávacích oblastech, literatura k etické výchovy

Citace elektronické verze brožury ke stažení: NOVÁKOVÁ, Marie, Zdislava VYVOZILOVÁ a Anežka BLAHUŠOVÁ. ETICKÉ FÓRUM ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. Etická výchova pro základní a střední školy: Informace pro zařazení etické výchovy do školních vzdělávacích programů [online]. 2. redakč. uprav. vyd., dokument vznikl přepracováním původní brožury z r. 2005 ISBN 80-7130-122-1. Praha, 2014 [cit. 2014-03-19].

Původní tištěná brožura: nyní rozebrána, měla formát A5, 28 stran a růžový přebal.


Metodické příručky „Etická výchova I, II, III“

Tento metodický materiál je určen pouze účastníkům kurzu etické výchovy.Tyto pomůcky lze rovněž použít při různých zájmových činnostech s dětmi a mládeží, protože jednotlivé aktivity mají srovnatelnou dimenzi s ostatními knihami různých psychoher a podobné literatury. Obsahují zážitkové metody k získávání psychosociálních dovedností a uplatnění faktorů rozvíjejících prosociálnost.

Cena: Etika I – 150 Kč; Etika II – 120 Kč; Etika III – 140 Kč; komplet Etika I–III – 350 Kč

Manuál pro ZŠ a SŠ „Učíme etickou výchovu“

Nováková a kolektiv, vydalo nakladatelství Luxpress, 2006 (dotisk 2009), cena 150 Kč (1. vydání bylo spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR)

Publikace má 131 stran a její obsah vznikl na základě desetileté práce s žáky a studenty autorky. Vytvářel se na základě dotazů a připomínek pedagogů, kteří jsou účastníky jednotlivých kurzů etické výchovy, sami na školách etickou výchovu vyučují nebo se ji snaží začlenit do vzdělávacího programu školy v rámci různých předmětů.

Tato publikace má usnadnit výuku etické výchovy jako samostatného předmětu, vychází z pedagogické praxe a navazuje na metodický materiál Etická výchova I, II a III.


Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy Moravské Budějovice, zahájení...
250hod. kurz Etické výchovy Ostrava, zahájení květen 2020
Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2020.
konaného dne 4. 10. 2019.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky