Předsednictvo

Ing. Marie Jakešová – předsedkyně

Vdaná, dvě dcery – již vysokoškolsky studující. Jsem učitelka a lektorka etické výchovy a vzdělávání dospělých. Svoji pedagogickou dráhu jsem zahájila na stavebním učilišti, kde jsem učila hlavně stavební předměty, ale velmi často jsem se studenty sklouzla k debatám o tom, co je vlastně v životě důležité. Bylo to pět let krásných vztahů a živých debat. Pak jsem byla pozvána na kurz etické výchovy. Ten mi poskytl úžasný nástroj pracující se všemi tématy, která mladé lidi zajímají. V současné době šestým rokem učím etickou výchovu na osmiletém gymnáziu a moje nadšení pro Olivarův projekt je studenty prověřováno a potvrzováno – skutečně „to“ funguje. Zájem a respekt je to, co mladí lidé potřebují a v hodinách etiky se jim toho dostává. Díky EF ČR jsem se dostala k andragogice a kromě vzdělávání pedagogů v kurzech etické výchovy se věnuji i vzdělávání dospělých v širším slova smyslu.

Mgr. Zdislava Vyvozilová

 

Jiří Drejnar – čestný předseda

Spoluzakladatel EF ČR. K založení Etického fóra ČR nás motivovala snaha vytvořit společenství nadšených lidí, kteří by chtěli přispívat k tomu, abychom v této zemi žili ve slušné společnosti. Jestliže při vstupu do druhého desetiletí života našeho občanského sdružení vidíme, že k dosažení cíle zbývá ještě velký kus cesty – i když naše úsilí nebylo marné, chci i nadále práci EF ČR podporovat.

Mgr. Hana Kachtíková

Absolventka filozofické fakulty, ředitelka základní a mateřské školy Raškovice, aprobace český jazyk a literatura, etická výchova, výtvarná výchova, lektorka etické výchovy, dlouholetá pedagogická praxe v rámci primárního i sekundárního vzdělávání, včetně volnočasových aktivit, v oblasti integrace žáků, výchovného poradenství, primární prevence. Zájmy a záliby ve volném čase: rodina, kultura, četba, cestování, turistika, poznávání nových věcí.

PaedDr. Bc. Květa Trčková

Mám 4 sourozence. Rodiče, ač oba z důvodu původu mají jen základní vzdělání, nás vedli ke vzdělání, k lásce ke knize, k úctě k základním lidským hodnotám. V roce 1983 jsem se provdala, máme tři děti, syna – 27 let, dcery – 23 a 21 let. Syn nás obdařil darem nejkrásnějším – vnučkou a v brzké době přibude v jejich mladé rodině další přírůstek. Jsem 25 let ve školství, 20 let jako učitelka, nyní jako ředitelka Základní školy v Jílovém u Prahy, kde i žiji. Ve volném čase se angažuji již několik volebních období v městském zastupitelstvu, ráda chodím se svými psy do přírody, s manželem a přáteli vyrážíme na kola, potěšením je pro mě práce na zahradě, dobrá kniha. K etické výchově jsem se dostala, tak jak to v životě bývá, náhodou. Na začátku mé ředitelské kariéry mě zaujal jeden ze spousty emailů – právě nabídka kurzu etické výchovy. Protože učím na druhém stupni občanskou výchovu, říkala jsem si, že by mě tento kurz mohl obohatit. A opravdu se tak stalo. Kurz mě obohatil nejen jako profesionála, ale i jako člověka. Problematiku etiky jsem „využila“ i ve své bakalářské práci na ukončení studia managementu, zvolila jsem si téma „Etický kodex učitele“.

Mgr. Jaroslava Haisová

Celý svůj profesní život pracuji s dětmi a lidmi v oblasti jejich vzdělávání, osobnostního rozvoje, pomoci v náročných životních situacích, ve snaze porozumět sobě a druhým a s cílem žít dobré vztahy a smysluplný život.
Před více než třinácti lety jsem se seznámila s projektem etické výchovy pana Roberta Roche Olivara. Od té doby mne neustále překvapuje svou uceleností, jednoduchostí a zároveň obrovskou hloubkou. Etickou výchovu vnímám jako koncept, pomocí něhož lze podporovat pozitivní rozvoj charakteru dětí a lidí vůbec.
Etická výchova pomohla především mně samotné více se vyznat v sobě stejně jako dívat se na lidi kolem sebe s hlubším pochopením. Od ukončení jejího studia jsme ji mnohokrát použili (já, můj manžel a další kolegové) v několika projektech zaměřených na vzdělávání a podporu pedagogů. Principy etické výchovy stále žijí v mém osobním i profesním životě. Nyní, kdy pracuji na pozici pracovnice provázející pěstounské rodiny, lektoruji nebo trávím čas se svými vnoučaty, mám etickou výchovu stále jako základ, z něhož vše ostatní vychází.

Aktuality

250hod. kurz Etické výchovy Moravské Budějovice, zahájení...
250hod. kurz Etické výchovy Ostrava, zahájení květen 2020
Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2020.
konaného dne 4. 10. 2019.
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky