Lidé

Etické fórum ČR je řízeno předsednictvem, nejvyšším orgánem je sněm. V čele sdružení stojí předseda. Chod organizace zajišťuje především výkonná ředitelka, jež spolupracuje s administrativními pracovníky, ekonomkou, lektory a vedoucími sekcí. Kontrolním orgánem je revizní komise.

Na činnosti organizace se podílejí jak placení zaměstnanci, tak stovky členů, dobrovolníci a sympatizanti. Všem patří za jejich obětavost, ochotu a nezištnost velký dík!

Předsednictvo

členové předsednictva

Ing. Marie Jakešová – místopředsedkyně
Mgr. Zdislava Vyvozilová – místopředsedkyně
Jiří Drejnar – čestný předseda
Mgr. Jaroslava Haisová
Mgr. Hana Kachtíková
PaedDr. Bc. Květa Trčková
Bc. Eva Vlastníková
Mgr. Romana Zemanová

číst více

Revizní komise

členové revizní komise

předseda revizní komise, členové

číst více

Pedagogická sekce

členové pedagogické sekce

Koordinátorka pedagogické sekce: Ing. Marie Jakešová
Členové výboru:
Mgr. Věra Koščová
Ing. Jitka Macháčková
Mgr. Hana Mervartová
Mgr. Pavel Motyčka
Mgr. Marie Navrátilová
Mgr. Marta Vacušková
Mgr. Zdislava Vyvozilová

číst více

Lektoři

seznam lektorů EF ČR, z. s.

v roce 2015

číst více

Podnikatelská sekce

členové podnikatelské sekce

koordinátor podnikatelské sekce, vedoucí projektu Podnik Fair Play, rada projektu Podnik Fair Play, auditoři projektu Podnik Fair Play

číst více

Aktuality

konaného dne 4. 10. 2019.
v pátek 4. října 2019 v Praze.
Seznámí s novým přístupem k výuce, který klade důraz na...
Zahájení kurzu je plánováno na říjen 2019. Prosíme případné...
Partneři Podporují nás
© 2012 Etické fórum České republiky